Επιλογή Σελίδας

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μετά την συλλογή των ωαρίων και του σπέρματος, ακολουθεί την ίδια ημέρα η γονιμοποίηση στο εργαστήριο.

  • Ωάρια και σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε ειδικό καλλιεργητικό περιβάλλον, και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα στα σπερματοζωάρια, αυτά γονιμοποιούν τα ωάρια.
  • Μικρογονιμοποιήση – ICSI Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι ενδεδειγμένη για ζευγάρια όπου το σπέρμα του άνδρα έχει σοβαρές διαταραχές. Στις περιπτώσεις αυτές τα σπερματοζωάρια ίσως να μην μπορέσουν να γονιμοποιήσουν τα ωάρια στην εξωσωματική καλλιέργεια. Έτσι με την βοήθεια ειδικών μικροχειριστηρίων ανοίγουμε μια μικρή οπή στο ωάριο και τοποθετούμε εντός αυτού ένα σπερματοζωάριο, εξασφαλίζοντας με μεγάλη πιθανότητα την γονιμοποίησή του.
Την επομένη ημέρα, ελέγχεται η επιτυχία της γονιμοποίησης (πόσα έμβρυα υπάρχουν), το ζευγάρι ενημερώνεται για το αποτέλεσμα και οργανώνεται η ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Μέχρι την ημέρα αυτή, τα έμβρυα παραμένουν εντός των καταλλήλων καλλιεργητικών υλικών σε ειδικούς επωαστές και αναπτύσσονται με αλλεπάλληλους πολλαπλασιασμούς των κυττάρων τους.