Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ;

Η πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας είναι μια σχετικά απλή μέθοδος υποβοήθησης, η οποία αποφασίζεται όταν το αίτιο της υπογονιμότητας εντοπίζεται στην αδυναμία της γυναίκας να απελευθερώσει ωάρια κάθε μήνα (παρά το γεγονός ότι αυτά υπάρχουν στις ωοθήκες της). Τυπικό παράδειγμα γυναικών που μπορεί να ωφεληθούν από αυτή την μέθοδο είναι εκείνες που πάσχουν από το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.

ΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

➢ Η φαρμακευτική ουσία που συνήθως χρησιμοποιείται ως πρώτη επιλογή για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας είναι η κιτρική κλομιφένη η οποία έχει σαν τελικό αποτέλεσμα την ήπια διέγερση των ωοθηκών. Η ουσία αυτή χορηγείται με την μορφή χαπιών από το στόμα. Λίγες ημέρες μετά την λήψη του τελευταίου χαπιού η γυναίκα αρχίζει να παρακολουθεί υπερηχογραφικά την ανάπτυξη των ωοθυλακίων στις ωοθήκες της και εκτιμάται το πάχος του ενδομητρίου. Στη συνέχεια, όταν τα ωοθυλάκια έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό μέγεθος, χορηγείται χοριακή γοναδοτροπίνη υπό μορφή ενέσεως η οποία προκαλεί την τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων και την ωοθυλακιορρηξία. Στην συνέχεια το ζευγάρι καθοδηγείται ώστε να έχει σεξουαλική επαφή κατά την προβλεπόμενη ημέρα ωοθυλακιορρηξίας. Εάν η ωοθηκική ανταπόκριση είναι υπερβολική με μια συγκεκριμένη δόση κλομιφένης, αναπτυχθούν δηλαδή πολλά ωοθυλάκια, η σεξουαλική επαφή κατά τις επικίνδυνες ημέρες αποθαρρύνεται (για τον φόβο πολυδύμης κύησης), και η δόση ελαττώνεται στον επόμενο κύκλο. Η κλομιφένη μπορεί να προκαλέσει ήπιες παρενέργειες, και οι πιο συχνά αναφερόμενες είναι:

  •  παροδικές διαταραχές της όρασης,
  • εξάψεις,
  • ναυτία,
  • φούσκωμα στην κοιλιά και
  • πονοκέφαλος

 ➢ Ένας άλλος τρόπος διέγερσης των ωοθηκών για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, είναι η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών που λέγονται γοναδοτροπίνες (θυλακιοτρόπος ορμόνη-FSH, ωχρινοτρόπος ορμόνη-LH). Είναι ορμόνες που εκλύονται από την την υπόφυση κάθε γυναίκας, δρουν στα ωοθυλάκιά της προκαλώντας την ανάπτυξη και ωρίμανσή τους και ουσιαστικά ρυθμίζουν τον κύκλο της και εξασφαλίζουν την απελευθέρωση του ωαρίου της κάθε μήνα. Η διέγερση με την μέθοδο αυτή εφαρμόζεται σε γυναίκες που έχουν έλλειψη δικών τους ορμονών και σε γυναίκες στις οποίες απέτυχε η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με κλομιφένη. Οι γοναδοτροπίνες χορηγούνται καθημερινά με την μορφή υποδόριας ένεσης (σύριγγες τύπου ινσουλίνης ή σε προγεμισμένες πένες), έως ότου αναπτυχθούν τα ωοθυλάκια οπότε χορηγείται η χοριακή γοναδοτροπίνη. Όταν χρησιμοποιούμε τις γοναδοτροπίνες για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας η παρακολούθηση της γυναίκας με διαδοχικά υπερηχογραφήματα και μέτρηση των οιστρογόνων στο αίμα θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως σχολαστική, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι που προκύπτουν από την υπερβολική απάντηση των ωοθηκών (όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών και οι πολύδυμες κυήσεις).