Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΗΤΡΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ;

Το διάφραγμα της μήτρας ή αλλιώς η διθάλαμος μήτρα, είναι μια μορφή συγγενούς (εκ γενετής) ανωμαλίας διάπλασης της μήτρας, στην οποία η κοιλότητα της μήτρας διαχωρίζεται πλήρως ή μερικώς από ένα τμήμα ιστού. Αυτό το τμήμα ιστού, το διάφραγμα δηλαδή, υπάρχει φυσιολογικά σε όλα τα θήλεα έμβρυα, αλλά στην πορεία σχηματισμού των οργάνων απορροφάται. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η απορρόφηση δε γίνει κανονικά, το διάφραγμα, ξεκινώντας από τον πυθμένα της μήτρας, μπορεί να τη διαχωρίσει σε δύο μέρη. Εάν την διαχωρίσει μερικώς, δημιουργείται η διθάλαμος μήτρα. Στην περίπτωση πλήρους διαχωριστού, δημιουργείται η διτράχηλος μήτρα.

Η κατάσταση αυτή είναι η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία διάπλασης της μήτρας, η οποία δεν προκαλεί συμπτώματα και δεν αποκλείει μια φυσιολογική κύηση. Παρ’ όλα αυτά, έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για

  • επαναλαμβανόμενες αποβολές,
  • υπογονιμότητα, και
  • πρόωρο τοκετό.

Αυτό συμβαίνει αφενός διότι το διάφραγμα είναι ένα τμήμα ιστού, το οποίο δεν έχει την πλούσια αγγείωση που έχει το ενδομήτριο, και αφετέρου επειδή η ύπαρξή του και ο διαχωρισμός της μήτρας μειώνει το διαθέσιμο χώρο για την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η απόφαση για την αφαίρεση ή μη του διαφράγματος βασίζεται στις επιθυμίες της ασθενούς, στο αν έχει ήδη τεκνοποιήσει ή όχι, ή εάν βρίσκεται σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί συμπτώματα ή άλλες βλάβες του γεννητικού συστήματος και παρά την ύπαρξη της, μια κύηση μπορεί να εξελιχθεί ομαλά.

 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ;

Η αφαίρεση του διαφράγματος με την επεμβατική υστεροσκόπηση παρέχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πριν οποιαδήποτε επέμβαση απαιτείται να έχει γίνει απεικονιστικός έλεγχος των έσω γεννητικών οργάνων, όπως σαλπιγγογραφία, υπερηχογράφημα, καιι ενδεχομένως, και μαγνητική τομογραφία.

Κατά τη διάρκεια της υστεροσκόπησης, το διάφραγμα αφαιρείται συνήθως είτε με:

  • τη χρήση υστεροσκοπικού ψαλιδιού, είτε με
  • τη χρήση διπολικού ρεύματος (αγκύλη διαθερμίας) που κόβει και καυτηριάζει τον ινώδη ιστό του διαφράγματος, αποκαθιστώντας έτσι την κοιλότητα της μήτρας στις φυσιολογικές διαστάσεις.

Πρόκειται για μία διαδικασία απλή. Ταυτόχρονα, μπορεί να πραγματοποιηθεί και λαπαροσκόπηση, ώστε να διαγνωσθούν και άλλες ανατομικές ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται άλλη αντιμετώπιση.