Επιλογή Σελίδας

ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑ;

Όταν η σάλπιγγα είναι κλειστή στο τελικό της άκρο (τον κώδωνα) συνήθως περιέχει υγρό και ονομάζεται υδροσάλπιγγα, η οποία αποτελεί παράγοντα χρόνιας φλεγμονής. Σε αυτή την περίπτωση η σάλπιγγα διατείνεται και η λειτουργία των κροσσωτών κυττάρων διακόπτεται. Πολλές φορές, το υγρό των υδροσαλπίγγων, ή οι παραγόμενες τοξικές ουσίες, είναι πιθανόν να εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εμφύτευση του εμβρύου σε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑΣ;

Γίνεται κυρίως με την υστεροσαλπιγγογραφία και τεκμηριώνεται με την λαπαροσκόπηση. Το κολπικό υπερηχογράφημα βοηθάει πολλές φορές στη διάγνωση των υδροσαλπίγγων.
Υπάρχουν αρκετοί γιατροί που θεωρούν επιβεβλημένη την αφαίρεση ή την απολίνωση (κλείσιμο) των σαλπίγγων πριν από την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης, λόγω της αρνητικής επίπτωσής τους στα αποτελέσματα κυήσεων. Η αφαίρεση ή η απολίνωση των σαλπίγγων είναι προτιμότερο να γίνεται με κριτήρια όπως:

  • μεγάλη διάταση των υδροσαλπίγγων που είναι εμφανής στο κολπικό υπερηχογράφημα
  • υδροσάλπιγγες με παχέα τοιχώματα
  • αποτυχία μίας ή δύο συνεχόμενων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης με καλή ποιότητα εμβρύων.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑ;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της υδροσάλπιγγας είναι χειρουργική, με εφαρμογή των αρχών της μικροχειρουργικής.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των υδροσαλπίγγων μπορεί να αφορά:

  • τη διάνοιξή τους (σαλπιγγοστομία) ή
  • την εξαίρεσή τους (σαλπιγγεκτομή).

Το είδος της επέμβασης αποφασίζεται με βάση το βαθμό διατάσεως που εμφανίζουν οι υδροσάλπιγγες στην υστεροσαλπιγγογραφία, τη λαπαροσκοπική τους εμφάνιση και το ιστορικό.

Σαλπιγγοστομία είναι η διάνοιξη των υδροσαλπίγγων και αποφασίζεται σε περιπτώσεις υδροσαλπίγγων με μικρή διάταση, λεπτά τοιχώματα και διατήρηση της πτύχωσης στην υστεροσαλπιγγογραφία. Η επέμβαση εκτελείται λαπαροσκοπικά με μικροχειρουργικές τεχνικές. Η χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει τη διάνοιξη της σάλπιγγας και την εκστροφή του άκρου της «δίκην μανσέτας».

Η σαλπιγγοστομία προσφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 80% διαβατότητα και μέχρι 25% λειτουργικότητα. Σήμερα, με την πρόοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η σαλπιγγοστομία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για την υπογονιμότητα σαλπιγγικής αιτιολογίας, ενώ στο παρελθόν αποτελούσε μοναδική λύση.

➢ Η σαλπιγγεκτομή (αφαίρεση της σάλπιγγας) προτείνεται σε περιπτώσεις υδροσάλπιγγας με παχιά τοιχώματα, μεγάλη διάταση με έλλειψη πτύχωσης, ή σε άλλες βαριές αλλοιώσεις.